Inne

Ceny narzędzi elektrycznych

Grubościówka to urządzenie, które służy do tego, by wyrównywać kawałki drewna. Najprościej mówiąc, może ścinać je z grubości, budując uformowane deski. To sprzęt, który przyda się każdemu stolarzowi.

Bardzo duże grubościówki pracują w stolarniach i służą do produkcji desek potrzebnych do wytwarzania mebli. Przy pomocy grubościówki można uformować twarde i miękkie drewno. To maszyna, w której ostrze szybko się eksploatuje, niemniej jednak możne je dość łatwo wymienić i wręcz nie jest to drogie. Drewno, które jest w prawidłowy sposób przycięte można układać w stosy. Aby nie przenosić go ręcznie można użyć specjalnego wózka widłowego. Jego inna nazwa to sztaplarka. Aby poruszać się tym pojazdem po zakładzie trzeba posiadać odpowiednie uprawnienia. Niewielu pracowników je posiada, dlatego ci, którzy umieją kierować wózkiem widłowym mają znacznie wyższe uposażenie niż inni pracownicy firmy. Pośród sprzętu, który ostatnio zdobył sporo popularności są także spawarki laserowe. Taka spawarka laserowa tworzy spaw przy użyciu wiązki światła o określonej mocy. Można ją łatwo zaimplementować do materiału, który ma być ze sobą zespawany. Co ważne, spawarka laserowa może łączyć dwa bardzo cienkie elementy, nadaje się do utworzenia bardzo precyzyjnych spawów. Obszar styku, czyli miejsca spawu jest jest stapiany przy pomocy wiązki światła laserowego przy udziale gazu. Kiedy dwa metale, które mają być z sobą połączone są stopione, łączą się w sposób precyzyjny. Miejsce spawu jest mniej widoczne niż przy użyciu tradycyjnej spawarki.

Zobacz: spawarki laserowe.

Share