Finanse i bankowość

Wycena majątku

Operat szacunkowy to urzędowy dokument sporządzany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami z zakresu szacowania dóbr nieruchomych. Dokumentacja musi zawierać m. in.

dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację wycenianej nieruchomości, cel sporządzenia wyceny a także obliczenia użyte do kalkulacji. W jakich sytuacjach będzie potrzebny rzeczoznawca majątkowy?
Cel sporządzania operatu szacunkowego
Najczęściej określanie wartości nieruchomości jest potrzebne przy transakcjach związanych z obrotem dóbr nieruchomych tj. sprzedaży, kupnie lub zamianie. Operat szacunkowy jest niezbędnym załącznikiem przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny. W dodatku warto go zrobić w sytuacji postępowania spadkowego, oraz aktualizacji wszelkich opłat ponoszonych od wartości nieruchomości. Wspomniany dokument winien być sporządzony także w momencie, kiedy dom, mieszkanie lub grunt są wnoszone w charakterze wkładu niepieniężnego do przedsiębiorstwa lub spółki. 
Operat szacunkowy co do zasady jest ważny przez rok od dnia jego sporządzenia. W sytuacji wystąpienia niebagatelnych czynników takich jak np. zmiana stanu nieruchomości powinna być stworzona update wyceny.
Jak odnaleźć rzeczoznawcę? 
W dobie cyfryzacji najłatwiej odszukać dane do rzeczoznawcy w internecie. Można także skorzystać z polecenia i ściągnąć namiary od pracownika banku lub doradcy kredytowego. Trzeba jednakże uważać w przypadku banków, bowiem zaprzyjaźnieni rzeczoznawcy mogą wykonywać operaty niekoniecznie korzystne dla kredytobiorcy. Choćby zazwyczaj tego typu współprace skutkują niższą ceną za wykonanie szacunku, w rezultacie mogą przełożyć się na niższą kwotę kredytu.

Sprawdź: rzeczoznawca wejherowo

Share