Prawo

Wypadek samochodowy i odszkodowanie

Czy za każdym razem powinno sięwarto nam się odszkodowanie z tytułu polisy OC? O ile jesteśmy poszkodowani w wypadku drogowym, to tak. Gdy wypadek powstał za naszą przyczyną, to taka polisa nie daje nam nic.

Ona pokrywa koszty naprawy samochodów, które oprócz nami w wypadku brały udział. Poza tym odszkodowanie z OC może również zostać wypłacone, gdy bardzo dobry agent postara się o to, żeby było ono wyższe niż przewiduje to ubezpieczyciel. Taka pomoc jest oraz bardziej popularna i korzysta z niej wielu uczestników wypadków. Najczęściej takie wypadki posiadają poważny charakter.
Do nich zwykle wzywana jest policja i pogotowie. Przy takich kolizjach zazwyczaj koniecznie trzeba spisać oświadczenie powypadkowe. Takie pisma muszą zostać zredagowane przez osobę, która była sprawcą wypadku, bo na jego bazie rozpoczynają się procedury, które gwarantują odszkodowanie z OC i odszkodowanie z NW. W takich skomplikowanych sytuacjach bardzo w wielu sytuacjach na miejscu wypadku zjawiają się też agenci, którzy zajmują się odszkodowaniami z tytułu polis dodatkowych. Ichniejszym pomoc w wielu sytuacjach okazuje się niezbędna, bo są oni w stanie wywalczyć dużo większe odszkodowania niż te, na które liczą poszkodowani. Pomoc w uzyskaniu odszkodowania z OC jest bezpłatna do czasu zanim odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Dopiero, gdy poszkodowani uzyskają świadczenie, właściwyodpowiedni procent trafia do agenta. Dlatego zazwyczaj agenci tacy podejmują się tylko tych spraw, które mogą zakończyć się przysądzeniem odszkodowania, o które mają się starać. Takiego agenta można znaleźć również własnymi siłami.
Źródło informacji: odszkodowania z oc sprawcy.

Share