Budownictwo i architektura

Podnoszenie kwalifikacji – uprawnienia budowlane

Jeśli chcemy podwyższyć swoją atrakcyjność na rynku pracy, warto inwestować w szkolenia a także kursy, w głównej mierze takie jak egzamin na uprawnienia budowlane, który organizowany jest kilka razy w roku przez polską izbę inżynierów budownictwa. Trzeba jednakże pamiętać, że nie każdy do tego egzaminu może podejść, ponieważ szczegółowe wytyczne ustalone są w omal budowlanym.
Uprawnienia w biznesie budowlanej – jak zdobyć?
Przede wszystkim powinno się podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Jednakże w pierwszej kolejności powinno się sprawdzić wytyczne, które ustalone są w przepisach prawa budowlanego. Ogólnie rzecz ujmując dotyczą one tytułu naukowego kierunkowego, średniego albo wyższego, jak też stosownie długiego stażu w branży budowlanej, np w biurze projektowym lub na placu tworzenia. Tylko osoby, które spełniają omówione wyżej wymogi, mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane, a zatem zapisać na egzamin. Egzamin składa się z dwóch etapów. 1-szy to część pisemna, czyli test. Do drugiego etapu, czyli części ustnej, mogą podejść wyłącznie osoby, które test zdały pozytywnie. Po uzyskaniu pozytywnych wyników otrzymujemy uprawnienia budowlane, które wydawane są przez komisję kwalifikacyjną. W praktyce jest to dokument uprawniający nas do wykonywania określonych prac technicznych trakcie prac budowlanych. Uprawnienia w biznesie budowlanej można zdobyć w obrębie określonej specjalności, np instalacyjnej, w zakresie instalacji elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, wentylacyjnej, cieplnej lub telekomunikacyjnej.

Sprawdź również informacje na stronie: uprawnienia budowlane.

Share