Budownictwo i architektura

Poszerzanie wiedzy – uprawnienia budowlane

Praca w budownictwie stwarza dla pracownika wiele możliwości. Oczywiście zdobycie odpowiednich uprawnień daje możliwość na otrzymanie upragnionego awansu. Na samym początku powinno się zaznaczyć, że uprawnienia budowlane może dostać tylko kandydat spełniający określone wytyczne, które można odnaleźć w przepisach prawa budowlanego.

Zasadniczo dotyczą odpowiedniego tytułu naukowego oraz długości stażu na placu budowy.
Uprawnienia w biznesie budowlanej
Podnoszenie kwalifikacji i poszerzanie wiedzy jest mile widziane w każdej branży, a zwłaszcza w tak dynamicznie rozwijającej się branży, jaką jest budownictwo. Egzamin na uprawnienia budowlane jest organizowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Składa się z dwóch etapów. 1-wszy etap to test z trzema możliwymi odpowiedziami. Po jego zdaniu można przystąpić do drugiego etapu, czyli egzaminu ustnego zdawanego przed komisją egzaminacyjną. Polega on na udzielaniu odpowiedzi na pytania zadawane przez komisję. Jest to kilka zestawów pytań. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części egzaminu kandydat uzyskuje uprawnienia budowlane w określonej specjalności, które są wydawane przez komisję w postaci decyzji administracyjnej. W gronie licznych specjalności do najczęściej wybieranych należy mostowa, drogowa, kolejowa, architektoniczna a także konstrukcyjno- budowlana. Aby bardzo dobrze przygotować się do egzaminu, warto korzystać z pomocy w postaci programu albo aplikacji na urządzenia mobilne. Dzięki takiemu przygotowaniu szanse na pozyskanie pozytywnego wyniku znacznie się zwiększają.

Sprawdź: uprawnienia budowlane.

Share