Budownictwo i architektura

Uprawnienia w branży budowlanej – korzyści

Branża budowlana oferuje wiele możliwości, jak też atrakcyjne zarobki, nie powinno więc być zaskoczeniem, że wiele osób wiąże swoją przyszłe dni zawodową właśnie z budownictwem. Warto dodać jednak o tym, by stale dbać o swój rozwój, a więc zdobywać na przykład dodatkowe uprawnienia budowlane, które pozwolą nam na samodzielne wykonywanie prac technicznych na przykład w obrębie kierowania pracami budowlanymi.
Dlaczego warto dostać uprawnienia w biznesie budowlanej?
Przede wszystkim takie dodatkowe uprawnienia to duża szansa na awans czy także uzyskanie lepszych pensji.

Nie zapominajmy jednak o tym, że uprawnienia budowlane mogą być uzyskane tylko przez osoby, które zdadzą pozytywnie obie części egzaminu, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Do części ustnej przed komisją kwalifikacyjną mogą przystąpić tylko osoby, które zdały pozytywnie pierwszą część, czyli egzamin pisemny. Warto zdawać sobie sprawę także o tym, że na taki egzamin mogą zapisać się wyłącznie osoby, które mają odpowiednie wykształcenie, jak też odbyły odpowiednio długi staż w branży budowlanej. Na uwagę zasługuje też fakt, że uprawnienia budowlane dzielą się na dwa podstawowe typy, a mianowicie uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi, jak także uprawnienia do projektowania architektonicznego. W obrębie tych dwóch zasadniczych typów można wyróżnić jeszcze specjalności, na przykład takie jak specjalność instalacyjna czy też inżynieryjna, w obrębie której odróżnia się jeszcze specjalność mostową, drogową, kolejową wyburzeniową czy hydrotechniczną.

Polecana strona: uprawnienia budowlane.

Share